WYNIKI ZAWODÓW TOWARZYSKICH W LIDZE MAZOWSZA Z UDZIAŁEM ZAWODNIKÓW STAJNI AGMAJA

1/28.04.19R. Koczargi- Kampinoskie Spotkania

Debiuty: 5 miejsce Ola Górska Era, 6 m. Lena na Pestce, 7m. Agata
Jasnowska na Pestce, 8 miejsce Ajsza Zuzia Kaleta
Mini LL: Ajsza z Zuzią 2 miejsce na 55 startujących zawodników

2/01.05.19r. Podkowa Leśna

Debiuty – 1 miejsce Ajsza – Zuzia

3/11-12.05.19r. Bobrowy Staw – Kampinowskie Spotkania

Pierwszy Krok” – 2 miejsce Hela Połosz Ajsza , 5 m. Agata Jasnowska
Pestka
Debiuty – 3 m. Agata na Pestce, 10 m. Zuzia na Ajszy
Pierwszy krok – 2 miejsce Zuzia Wojciechowska Pestka
UJEŻDŻENIE – 6 miejsce w Debiutach Zuzia na Ajszy
Program L-1 – 10 miejsce