Zakres kursów, instruktorzy

Kursy obejmują:

początkujący – zapoznanie się z jeździectwem, budową i zachowaniem konia, budową sprzętu jeździeckiego, pielęgnacja konia, zachowanie się przy koniach, dosiad w stępie, początki kłusowania

średnio zaawansowani – doszkolenie z wiadomości o koniach, poprawa dosiadu w kłusie, równowaga w kłusie wysiadywanym, ćwiczenie jazdy w pół siadzie, ewentualnie początki zagalopowań

zaawansowani- doszkolenie samodzielnej jazdy na ujeżdżalni w kłusie, poprawa dosiadu w galopie, przechodzenie kopert w pół siadzie, zabawy jeździeckie na koniach

skokowe – samodzielna jazda w galopie po ujeżdżalni, praca z koniem na parkurze, ćwiczenia rozluźniające dla konia i jeźdźca, nauka dosiadu w skokach na różnych rodzajach przeszkód.